Фото/Илустрација: Архива

Продажните цени на производителите на индустриски производи во април годинава се повисоки за 0,4 отсто на месечно и за 1,6 проценти на годишно ниво.

Според податоците на Државниот завод за статистика, во споредба со март 2023 година, продажните цени на производителите на индустриски производи се пониски во секторот Рударство и вадење на камен за 1,3 отсто и во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 0,7 проценти, а во секторот Преработувачка индустрија се повисоки за 0,6 отсто.

Во споредба со април 2022 година, продажните цени се пониски во секторот Рударство и вадење на камен за 9,8 отсто, а се повисоки во секторот Преработувачка индустрија за 1,6 и во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 17,1 отсто.

Продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, пак, се пониски за 0,1 отсто на месечни и за 1,1 отсто на годишно ниво.

Во споредба со март 2023 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари се пониски во секторот Рударство и вадење на камен за 1,8 отсто, а во секторот Преработувачка индустрија остануваат непроменети. Во споредба со април 2022 година се пониски во секторот Рударство и вадење на камен за 8,8 отсто, а во секторот Преработувачка индустрија за 0,5 отсто.