Фото: Архива

Факт е дека македонската економија е мала, фрагилна и увозно зависна. Точна е и констатацијата дека секое од глобалните нарушувања, како на пазарот на енергија и храна така и на страната на глобалната ефективна побарувачка за нашите производи и услуги, се одразува на домашната економија. Меѓутоа, неоспорен е и фактот дека умешноста за менаџирање со овие надворешни влијанија е особено важна, бидејќи ефектите од негативните влијанија значително може да се ублажат и, згора на тоа, со знаење, искуство и умешност за креирање и водење на економските политики може да се спроведат зафати што ќе им овозможат на граѓаните и на стопанството полесно да ја пребродат повеќеслојната криза, а ќе се подготви и терен за длабоки реформски зафати. Со таа цел, „Нова Македонија“ разговараше со неколку економски експерти и претставници на бизнис-заедницата. Прашањето беше едноставно: Доколку би биле во можност, што би презеле како мерки за граѓаните и стопанството за да се амортизира кризата и „да се заврти економскиот замаец“?

Прочитајте повеќе во утрешното издание на „Нова Македонија“