На триесет и први октомври низ целиот свет се одбележува Светскиот ден на штедењето. По тој повод, во месецот октомври се потсетуваме на штедењето како
важен дел на финансиското здравје на секој од нас. Како групација, Ерсте и Штаермеркише Шпаркасе има близу 200 години традиција во штедење, значајно
искуство што на клиентите им влева голема доверба и сигурност за своите пари кога
станува збор за Шпаркасе Банка, како дел од оваа австриска групација.

Штедењето во сигурна, стабилна и, пред сè, банка со долгогодишна традиција, е најдобар начин за инвестирање во иднината. Причина плус да се чуваат парите на
сигурно и безбедно во банка е тоа што средствата што се зачувани како банкарски
депозит се заштитени од кражби, пожари, поплави и од сите други несакани
ситуации што можат да се случат доколку средствата ги чувате во вашиот дом.
Во Шпаркасе Банка постојат повеќе депозитни производи во согласност со штедните
навики и можности на клиентите. Па, така, за секој клиент Банката има соодветна
понуда.

Навиката за штедење се создава од најмали нозе. Како родители, секогаш го сакаме
најдоброто за своите деца, а тоа подразбира обезбедување најдобри услови за
постигнување на нивниот полн потенцијал и градење здрави животни навики.
Нашата одговорност како родители подразбира долгорочен план за финансиската
сигурност за детето и неговата иднина. Притоа, потребно е да ги научиме нашите
деца што значат парите и дека треба да се има правилен однос со нив. Еден од
најефикасните начини да го постигнеме ова е отворање детски депозит. Оваа
банковна услуга е одличен начин за долгорочен влог во финансиската иднина на
децата. Авантурата на штедење може да ја започнете со Медо Штедо и детското
штедење каде што е предвиден минимален износ од 3.000 МКД и можност за
дополнителни уплати за целото времетраење на договор за депозит.

На младите вработени што се посветени на поставување на постулатите на својот
живот и се во фаза на инвестиции – одличен избор е Штеден План. Со Штеден План
самиот клиент креира план за штедење и има можност да испланира определен
месечен износ од своите примања, кој преку траен налог ќе се префрлува на
депозитот и на тој начин континуирано ќе го зголемува конкретниот штеден влог.
Оваа испланирана заштеда со фиксна каматна стапка за целиот период, како и со
можност за дополнителни вложувања, на клиентот му овозможува остварување на
посакуваните цели на долг рок и претставува одличен начин за паметно штедење.
За сите клиенти на кои им е потребна флексибилност – го препорачуваме Депозит
Прогрес. Депозит Прогрес од Шпаркасе Банка, кој има промотивни услови до крајот
на годината, е депозит со растечка камата и флексибилни услови. Во овој случај
клиентот остварува сигурна заштеда, бидејќи колку подолго штеди – толку повеќе се зголемува каматната стапка. Кај овој производ постои можност за дополнителни
уплати, што го прави особено атрактивен и паметен начин на штедење.

За клиентите што имаат веќе одредени заштеди и честопати велиме дека успеале
да се изборат со најголем дел од животните предизвици – паметен избор е
традиционалниот депозит. Токму кај традиционалниот депозит во денари – „Депозит
Плус“ до крајот на годината имаме промотивна понуда со атрактивни каматни стапки
за денарско штедење на 24 и на 36 месеци.

Штедете денес за да имате утре, паметно и внимателно одберете ја банката
партнер во остварување на вашите блиски и далечни планови и желби, и не
заборавајте ги најмладите и бенефитите што тие може да ги имаат од оваа
благородна навика.

Шпаркасе Банка е членка на групацијата Ерсте и Штаермеркише Шпаркасе, која е
една од водечките групации во областа на финансиски услуги во Средна и во
Источна Европа, а за нејзината стабилност и традиција зборува фактот за
непрекинато работење од близу 200 години. Групацијата опслужува повеќе од 17
милиони клиенти преку 3.200 експозитури. Во Македонија, групацијата е застапена
со Шпаркасе Банка и Шпаркасе Лизинг и опслужува повеќе од 120.000 клиенти во 36
експозитури.

Комерцијална објава