Фото: Игор Бансколиев

Доколку производот се расипе по четврти пат, а гаранцијата сѐ уште важи, потрошувачот има право од трговецот да побара замена на производот со нов или, пак, да му биде вратен износот што го платил

Мобилни телефони, телевизори, машини за перење алишта и садови се најдоа на врвот на долгата листата на технички производи за чие несоодветно функционирање најчесто се жалат граѓаните. Тие секојдневно поднесуваат поплаки за разни софтверски недостатоци или механички оштетувања. На годишно ниво од 500 до 800 пријави од граѓани пристигнуваат во Државниот пазарен инспекторат, и истите тие се однесуваат на недостатоци на техничките производи што ги купиле.

– Најголем е бројот на претставки од потрошувачи што купиле некој технички производ. Бројот на претставки од година на година варира и се движи од 500 до 800. Потрошувачите имаат најмногу поплаки за тоа што производот им се расипал во гарантен рок, при што е предвидено дека истиот тој може да се сервисира најмногу трипати. Доколку производот се расипе по четврти пат, а гаранцијата сѐ уште важи, потрошувачот има право од трговецот да побара замена на производот со нов производ или, пак, да му биде вратен износот што го платил за купениот производ – објаснуваат од Државниот пазарен инспекторат. Оттаму информираат дека претставките може да се достават со приложување на сите документи како фискална сметка, гарантен лист и слично и во електронска и во хартиена форма. По приемот на претставката истата таа се распоредува на државен пазарен инспектор за работа, а рокот за постапување во зависност од сложеноста на претставката е од 15 до 30 дена.

Од Организацијата на потрошувачи на Македонија велат дека минатата година имале 2.886 советувања, и притоа најголем број поплаки се однесуваат на неисполнување на правото за замена на технички производи со недостаток, неквалитетни производи, кои веднаш пројавиле недостаток, како на пример мобилниот телефон што се расипал во првите неколку часа од употребата. Потоа граѓаните се жалеле на сервисирањето на техничките производи, кога еден ист производ бил сервисиран повеќе од трипати додека е под гаранција, наместо замена со исправен производ или враќање на средствата.

– Кога станува збор за производи што се расипуваат веднаш по купувањето, потрошувачите најчесто одбиваат да прифатат дека производот треба да се сервисира и бараат нов производ од трговецот, но трговецот не го прифаќа тоа – велат од ОПМ.
Оттаму истакнуваат дека зачестиле пријавите од потрошувачи дека им е доставен механички оштетен производ. Имено, при доставата на производот, додека сѐ уште е спакуван, граѓаните потпишуваат дека го примиле производот не знаејќи дека е оштетен, а со потписот потврдуваат дека истиот тој е добиен во исправна состојба. Од ОПМ велат дека на овој начин, потрошувачот е ставен во неповолната положба при испораката, доставувачот поради брзање го доведува потрошувачот во положба да не проверува дали навистина производот е исправен и неоштетен, па потпишува верувајќи му на доставувачот. Повеќето од случаите се однесуваат на големи производи од бела техника или други технички производи како на пример телевизори, машини за перење и слично.

– Сметаме дека е потребно контролата да биде зајакната при увоз на техничките производи и на пазарот, за да се зголеми довербата кај потрошувачите кога купуваат апарати и уреди – вели Марјана Лончар Велкова од ОПМ.

Пред да се пуштат на пазарот, техничките продукти се проверуваат од Царинската управа, а доколку постои сомнеж за безбедноста и квалитетот на одделни производи, врз база на проверка на приложените документи од увозникот и обележувањата на производите, се известува Инспекторатот да постапи по нивното барање.

– Во однос на мислењата на потрошувачите дека на македонскиот пазар се продаваат производи со скриени, тешко видливи мани таквите мислења не можеме да ги потврдиме. Мора да се напомене дека многу важна работа кај техничките производи е како производите се користат и се употребуваат од страна на потрошувачите. Правилното користење им го продолжува рокот на траење на производите – појаснуваат од ДПИ.