Со промените во регулативата на коишто се работи во моментов ќе се стимулираат значајни унапредувања на пазарот на платежни услуги во земјава. Ова беше истакнато меѓу другото, денес во Охрид, на 12. конференција за плаќањата и пазарната инфраструктура, којашто ја организира Народната банка на Република Северна Македонија, во соработка со Банката на Холандија, а на која се обратија и министерот за финансии, Драган Тевдовски и министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски.

Во своето обраќање, министерот Тевдовски истакна дека Законот за платежните услуги и платните системи, којшто заеднички го изработуваат Министерството за финансии и Народната банка и за кој вчера на Конференцијата се осврна и гувернерката Анита Ангеловска-Бежоска, ќе овозможи либерализација на пазарот на платежни услуги и влез на небанкарски институции, како што се платежните институции и институциите за електронски пари.

-Овој закон ќе биде значаен чекор кон менување на платежниот пејзаж. Бизнис заедницата, особено финтек-компаниите се оние кои треба да воведат нови, иновативни начини на плаќање – лесно достапни и со помали трошоци. Со либерализацијата на пазарот ќе се зголеми и конкуренцијата со што ќе се стимулираат банките и другите финансиски институции да бидат поактивни во примената на технолошките иновации во финансискиот сектор- рече Тевдовски.

Тој посочи дека заради привлекување на компаниите, пред сѐ оние од ИКТ индустријата, предвидено е платежните институции кои ќе бидат ангажирани со ограничен вид и обем на активности да се основаат со капитал од 1,3 милиони денари, наместо со 7,8 милиони денари, како што е досега.

Во однос на пазарната инфраструктура, во делот на пристап до капитал, министерот за финансии истакна дека се создадени услови за примена на крауфандинг во земјава, што е од особено значење за стартап-компаниите.

Министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски истакна дека придобивките од новините во информатичката технологија се неопходни за економскиот развој и дека мора да бидеме подготвени за предизвиците коишто ги носи брзиот технолошки развој, како и за прифаќање на промените коишто се случуваат на глобално ниво.

-Процесот на дигиталната трансформација е долг и не е едноставен, но во изминативе години направивме значајни чекори за создавање предуслови за забрзување на овој процес и кај нас. И тоа не само предуслови од технички карактер, туку и правни основи, особено во доменот на финансиската инфраструктура. Со цел да се унапреди развојот на економијата, работиме и на воспоставување цврста дигитална инфраструктура со еднаков пристап за јавните и приватните институции, компаниите и граѓаните и нашата регулатива ја усогласуваме со регулативата на Европската Унија. Веќе имаме цврста рамка за отворен и сигурен дигитален простор – истакна тој, при што посочи дека усогласувањето на домашното со европското законодавство од оваа сфера е првиот поголем чекор во процесот, со што се обезбедува сигурното извршување на дигиталните активности.

Манчевски се осврна и на постигнатиот напредок со дигиталната идентификација кај нас и со сигурноста на дигиталните услуги на јавните институции, како и со воспоставената платформа за сигурна размена на податоци меѓу јавните институции, којашто е основа за дигитализација на процесите во земјава.

На годинешново издание на Конференцијата за плаќањата и пазарната инфраструктура има учесници од четиринаесет држави. Денес, своите експертски гледишта за менувањето на платежниот пејзаж ќе ги изнесат и претставници на неколку централни банки од Европа.

Во рамки на конференциските активности беше одржана и панел-дискусија на која истакнати експерти од банкарскиот сектор и секторот финтек говореа за светот на отвореното банкарство и за финтек во иновациите на плаќањата. Изнесените гледишта ќе бидат од корист за натамошното согледување на дел од предизвиците со коишто се соочува и централнобанкарската заедница. Конференциската програма завршува утре, кога дел од експертите од Европа ќе дискутираат за неколку клучни прашања за новите трендови во платежната сфера и во одделни работни групи.