Ознака: Дневен весник (Ед. бр. 25599)

КОМЕНТАРИ ОД ЧИТАТЕЛИ

Марјан Јаневски - коментари на текстот: Бугарско знаме на споменикот на Гоце Делчев во Скопје во новата провокација на бугарски активисти - Денешнава стварност многу...